Christi Himmelfahrt – Erstkommunion

Christi Himmelfahrt – Erstkommunion
Einzug mit TMK Altenmarkt und Festgottesdienst